Lietuvos skrydži? rinkoje neblogai žinoma Latvijos aviakompanija „Air Baltic“, 2009 m. spalio 1 d. prista?iusi nuosav? lojalumo program? „Baltic Miles“, jos dalyviams jau sp?jo pasi?lyti ir papildom? galimyb? lojalumo taškams rinkti.

Kartu su visose Baltijos šalyse veikian?iu banku „Nordea“ aviakompanija išleido bendr? „Baltic Miles“ ir „MasterCard“ mok?jimo kortel?. ?sigij? kortel? programos dalyviai atsiskaitydami ja gali uždirbti „Baltic Miles“ mylias lygiai kaip ir

„Baltic Miles“ mok?jimo kortel?

skrisdami „Air Baltic“ reisais. Na, gal ne visiškai lygiai, nes už dažnus skrydžius papildomai suteikiamos vadinamosios „statuso“ mylios, leidžian?ios programos dalyviui tapti sidabriniu (Executive) ar auksiniu (VIP) klientu, su atitinkamomis privilegijomis. Statuso myli? atsiskaitymai kortele nesuteikia, bet ?prastini? myli?, kurias v?liau galima iškeisti ? skrydžius, perk?lim? ? aukštesn? klas? l?ktuve ar kitas paslaugas – taip.

Viena „Baltic Miles“ mylia skiriama už „Baltic Miles MasterCard“ kortele sumok?tus 5 litus (arba 1 lat? Latvijoje ir 23 kronas Estijoje). Pvz., ?sigij? preki? ar paslaug? už 60 lit?, gausite 12 „Baltic Miles“ myli?.

O kiek myli? reikia sukaupti, norint išsikeisti juos ? k? nors ap?iuopiamo?

Kaip savo svetain?je skelbia pati aviakompanija, nemokamam* skrydžiui ? vien? pus? Baltijos šali? ir Skandinavijos ribose reikalinga sukaupti 6000 myli?. Kadangi tik?tina, jog pasisve?iavus nor?sis ir gr?žti, ver?iau remkim?s myli? skai?iumi, reikalingu skrydžiui ? abi puses – tai jau 12000. Norint sukaupti tok? kiek? myli? vien atsiskaitymais „Baltic Miles MasterCard“ kortele, reik?t? išleisti 60000 lit?. Tai nemenka suma, bet turint galvoje, kad už daugel? kasdienini? pirkini? galime susimok?ti kortele – gal ir ne tokia ne?manoma. Vienas automobilio kuro bako pripildymas – 200 lit? – ir j?s? s?skaitoje jau 40 myli?. Už kur? mok?ti reikia bet kuriuo atveju, o d?l to, kad gaunate myli?, jis n? kiek nepabrangsta. Tad gal viskas ir ne taip baisu, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Žinoma, nuspr?sti d?l to galite tik j?s patys.

Be to, jei retkar?iais tenka pasinaudoti „Air Baltic“ paslaugomis, skrendant asmeniniais ar darbo reikalais, myli? gausite ir už skrydžius. Tada iki norimo nemokamo* skrydžio tr?ksta dar mažiau.

Kod?l „nemokamas“ rašome su žvaigždute? Tod?l, kad šiais sunkiais laikais dauguma aviakompanij? ?sigudrino net ir prizinius skrydžius (t.y. tuos pa?ius, ? kuriuos ?gyjame teis? sukaup? atitinkam? kiek? lojalumo myli?) apmokestinti „nekaltais“ ir es? nuo pa?i? oro bendrovi? visai nepriklausan?iais mokes?iais. Juos vadina visaip: kuro mokes?iai, keleivi? rinkliavos, oro uost? ir saugumo mokes?iai, ir t.t. Nors reguliuojan?iosios institucijos, atrodo, jau baigia priversti vež?jus skelbti biliet? kainas tokias, kokios jos yra – kad pasl?pti mokes?iai neb?t? nutylimi – prizini? biliet? atveju vis dar vyrauja chaosas. Visiškai neretas atvejis, kai norint mylias iškeisti ? „nemokam?“ prizin? biliet?, ?vairiausi? mokes?i? pavidalu tenka sumok?ti tiek pat – ar net daugiau! – kiek atsieit? naujas neprizinis bilietas. Va tau ir lojalumo nauda…

Kaip prizinius bilietus apmokestins „Air Baltic“, dar anksti pasakyti. Ta?iau verta atkreipti d?mes?, kad „Baltic Miles“ programos taisykl?se oro bendrov? apibr?žia prizin? skryd? kaip skryd?, visiškai ar iš dalies apmok?t? „Baltic Miles“ myliomis. M?s? supratimu, tai ir reiškia, kad už prizin? biliet? teks primok?ti. K? tokiu atveju galime pasi?lyti? Prieš kreipiantis ? aviakompanij? savo uždirbto prizinio bilieto, reik?t? pasitikrinti, kiek kainuot? ?prastas bilietas tam pa?iam skrydžiui. Jei tuo metu vyks koks nors „e-desertas“ (taip „Air Baltic“ vadina savo žem? kain? akcijas), gali b?ti, kad labiau apsimok?s papras?iausiai nusipirkti akcijin? biliet?. Kuriuo dar ir uždirbtum?te papildom? myli?.

Na, ir svarbiausias klausimas: ar kortel?s privalumai pakankami, kad j? b?t? verta ?sigyti?

Be abejo, atsakymas didžia dalimi priklausys nuo to, ar m?gstate keliauti l?ktuvu (ir atsiskaityti už pirkinius kortele). Kadangi priskiriame save prie m?gstan?i?j?, mes „Baltic Miles MasterCard“ jau užsisak?me. Nors kortel?, kaip ir pa?i? lojalumo program?, dar yra kur tobulinti, kol kas ji – vienintel? mok?jimo kortel? Lietuvoje, gr?žinanti jos tur?tojui nors trupin?l? išleidžiamos sumos kelioni? paslaug? pavidalu (anks?iau panaši? si?l? „FlyLAL Lithuanian Airlines“ kartu su „Parex“ banku, bet li?dnas šios oro bendrov?s likimas gerai žinomas). Mums to pakanka, kad atsiskaitydami iš pinigin?s išsitrauktume b?tent j?, o ne bet kuri? kit? mok?jimo kortel?. Kitaip tariant, geriau nedidel? gr?ža nei jokios.

Be to, kortel? n?ra brangi (3,5 Lt/m?n., kas tolygu 42 Lt per metus; pirmus šešis m?nesius mokestis neskai?iuojamas, tad pirmuosius metus ji tekainuoja 21 Lt), bet funkcionali. Šiaip ar taip tai – pilnavert? kreditin? „MasterCard“, leidžianti nemokamai pasiskolinti iki 55 dien? laikotarpiui (berods irgi vienintel? tokia Lietuvoje), o ja apmok?jus bent pus? aviabilieto ar kelialapio kainos, ?sigalioja ir nebloga kelioni? draudimo apsauga, teikiama tarptautin?s draudimo
kompanijos „Chartis“.

Beliko sulaukti konkurencijos.

11 comments to „Air Baltic“ pristat? mok?jimo kortel?, leidžian?i? kaupti „Baltic Miles“ mylias

 • Ilga kelion? per kopas, bus šit? myli? kaupimas :)

 • lina

  o butina isigyti ta kortele ar ne?

 • Andrius

  Tikrai ne “vienintel? mok?jimo kortel? Lietuvoje, gr?žinanti jos tur?tojui nors trupin?l? išleidžiamos sumos”. Yra “American Express Blue”, kuri ne tik trupineli grazina, bet ta trupineli grazina grynais i tos pacios korteles saskaita, su galimybe isleisti absoliuciai bet kokiam pirkiniui be jokiu zvaigzduciu. Ir tai faktas ne is reklamos, o is praktikos. Galbut ne tik Blue, bet ir kitos amex, bet to negarantuoju.
  Lygiai taip pat ne vienintele, leidzianti nemokamai pasiskolinti, tik berods nemokamas laikotarpis skiriasi. Amex lyg ir 10 dienu maziau, t.y. 45. Bet kadangi maziausiai karta per menesi tenka prisijungti prie ebanko tvarkant visokius komunalinius mokescius, man jokio skirtumo, 45 ar 55 dienos. Dar neteko pradelsti ir moketi palukanas.
  Kelioniu draudimai su bet kokia kita kreditine galioja bet kokiai kelionei, nepriklausomai ar su ja apmoki, ar ne. Su sita pasirodo keliones draudimas galios jei ji bus panaudota apmokejimui. Jau nebe privalumas, o trukumas gaunasi. Nebent draudimo salygos labai skiriasi.

  • toli

   D?kui už pataisym?.

   Pritariame – susigr?žinti grynieji visada geriau nei taškai, mylios ar kitokia „valiuta“, kuri? dar reikia konvertuoti atsižvelgiant ? visokias žvaigždutes. Jei tik daugiau bank? pasi?lyt? toki? galimyb?…

 • Pigu

  ?kio banke masre card kortel?s metinis mokestis 15 lt.Tai kur ?ia nordea pigumas 42 litai.

  • toli

   Jei min?ta kortel? turi tokias pat galimybes kaip ir ši – kaina tikrai gera. Tik ar turi? Lojalumo tašk?, ?tariu, ji neleidžia kaupti?

 • Julija

  Sveiki, nor??iau paklausti kaip nuo kortel?s bus atskai?iuojamas mokestis? Kaip galima kortel?s atsisakyti? D?kui už atsakym?

 • Jurgita

  Noreciau paklausti, kaip galima “Baltic Miles” korteles atsisakyti?

Pakomentuoti

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>