Austrijos avialinij? nuolaid? kodai

Austrija

Austrija

Iš Vilniaus ? Vien?, o per j? – ir ? daugel? Europos ir tolimesni? krašt? miest? skraidinanti aviakompanija „Austrian Airlines“ si?lo galimyb? sutaupyti 15% aviabilieto kainos, pasinaudojant specialiu nuolaidos kodu.

Nuolaida galioja perkant biliet? aviakompanijos tinklapyje ir skai?iuojama nuo visos užsakymo sumos: bilieto kainos, mokes?i? ir administravimo mokes?io. Tai pagirtina, nes dažniausiai tokios nuolaidos galioja tik paties aviabilieto kainai, kuri gali sudaryti vos pus? užsakymo sumos.

Užsakyti bilietus su šia nuolaida galima iki 2010 m. balandžio 30 d. Iki šios datos turi ?vykti ir skrydžiai, ? kuriuos pirkote bilietus.

Nuolaida taikoma skrydžiams iš ši? šali?:

Airijos, Arm?nijos, Austrijos, Azerbaidžano, Belgijos, Bulgarijos,  ?ekijos, Didžiosios Britanijos, Estijos, Graikijos, Gruzijos,  Ispanijos, Italijos, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Maltos, Nyderland?, Norvegijos, Portugalijos, Pranc?zijos, Rumunijos, Serbijos, Slov?nijos, Slovakijos,  Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Vengrijos ir Vokietijos

? bet kur? pageidaujam? miest?.

Galioja visiems „Austrian Airlines Group“ priklausan?i? oro bendrovi? vykdomiems skrydžiams (?skaitant vien? jungiam?j?). Leidžiamos biliet? klas?s: L, T, W, V, S, P, E, K, H, Q, E, K, M, T, L, B, V, W, S, Y, C, D, J.

Nuolaidos kodas – austrianwinter.

Yra ir dar vienas šios aviakompanijos nuolaid? kodas. Šis jau galioja tik tiesioginiams skrydžiams su Austrijos avialinij? skrydžio numeriu (jis prasideda raid?mis OS) ? ir iš Vienos, o 15 procent? nuolaida taikoma tik paties aviabilieto kainai.

Juo pasinaudoti galima iki 2010 m. balandžio 23 d. (užsakymas) ir 2010 m. geguž?s 7 d. (skrydis).

Nuolaidos kodas – CEEMLF10.

Linkime s?kmingai pasinaudoti šiais kodais sutaupant aviabilietams. Si?lome juos derinti su ?ia išd?stytais pigesni? biliet? suradimo patarimais.  O anks?iau jau skelb?me panašius „Lufthansa“ nuolaid? kodus.

Pakomentuoti

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>