Aišku, kad „Novaturo“ ir jo paslaug? papildomai pristatin?ti nereikia. Jei lankot?s šiame puslapyje, didel? tikimyb?, kad domit?s kelion?mis. O tokiu atveju visai tik?tina, kad ne tik gird?jote, bet ir esat? naudoj?si šio, bene didžiausio Baltijos šalyse, kelioni? operatoriaus paslaugomis.

Ta?iau ne visi žino, kad min?ta kompanija – akivaizdu, kad ieškodama b?d? išjudinti sunkme?io sul?tint? rink? – nuo šio sezono si?lo pažintines keliones su konkre?ios srities specialisto palyda. Nusipirk? kelialap? ? išsirinkt? šal?, kartu vyksian?io garsaus fotografo padedami gal?site pramokti meniškai fotografuoti, žinomas virtuv?s šefas pasidalins kulinarijos paslaptimis, o vyn? ir kit? tauri? g?rim? žinovas vyno šalyse pad?s atrasti turting? šio g?rimo pasaul?. K? galima tik?tis patirti tokioje išvykoje, galite paskaityti vieno iš lydin?i? ekspert? – vyn? žinovo Algirdo Patecko tinklaraštyje.apie_vyna

Ištroškusius pamatyti ir sužinoti šis kelioni? organizatoriaus sumanymas tur?t? pradžiuginti. Juolab kad sprendžiant iš „Novaturo“ tinklapyje nurodyt? kain?, papildomos profesional? pamokos kelialapi? nepabrangina.

Telieka išsirinkti, kur labiausiai traukia.

1 comment to „Novaturas“ keliautojams ? pagalb? siun?ia žinovus

  • Rugile

    Id?ja yra nereali! Spaudžiu dešin? Novaturui – gerai, kad turi k? pasi?lyti ?domesnio, nei ?prastos kelion?s. Iš karto sudomino, ypa? kelion? su vyno žinovu. Kaip tur?t? b?ti ?sp?dinga su juo keliauti ?, pavyzdžiui, Pranc?zij?!

Pakomentuoti

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>