Air France_A380 ekonomin? klas? (Air France nuotrauka)

Jei kada nors mat?te, kaip atrodo didžiausias pasaulyje keleivinis oro laineris „Airbus A380“, patys gal?jote ?vertinti, kaip jis išsiskiria iš vis? ši? laik? keleivini? l?ktuv? – kuri? dauguma ir sukurti ne prieš vien? dešimt? met?. Gal?damas vienu reisu skraidinti daugiau kaip 500 keleivi?, „A380“ atstoja „Boeing 777-200“ ir „Airbus A340-300“ kartu sud?jus, nors šie irgi toli gražu ne mažiukai.

Didysis laineris aviakompanijas vilioja ir ryškiai mažesn?mis kuro s?naudomis, o jos sudaro didžiausi? skrydžio kainos dal?. Tod?l maždaug penktadaliu sumaž?ja ir aviabendrov?s išlaidos: vienos iš „A380“ jau eksploatuojan?i? kompanij? apskai?iavimu, kiekvienas toks l?ktuvas leis sutaupyti po 15 milijon? eur? kasmet.

O kas iš to keleiviams? Jie gal?s naudotis šiuolaikiškai suplanuota vidaus erdve, patogesniais kr?slais, modernia vaizdo ir garso ?ranga. Ir gerokai sumaž?jusiu triukšmo fonu salone, kuris ypa? išvargina daugel? valand? trunkan?iuose skrydžiuose.

Verslo ar juo labiau – pirmosios klas?s keleiviams si?lomiems patogumams aptarti gali prireikti atskiro straipsnio. Pamin?sime tik, kad kai kurios „A380“ jau naudojan?ios aviakompanijos pirmosios klas?s keleiviams ?reng? atskiras „kajutes“, kuriose galima rasti net dvigul? lov?. Daug kur rasite ir atskir? baro patalp?, kurioje galima praleisti laik? panašiai kaip laivo restorane – tik aukštai padang?je. Kai kur brangi?j? klasi? keleiviams ?rengti ne tik erdv?s tualetai, bet ir dušai, kuriuose vandens sukaupta tiek, kad kiekvienam keleiviui tekt? bent po 200 litr?.AF_A380 (Air France nuotrauka)

Tiesa, kai kurios aviakompanijos pasinaudojo didesne vidaus erdve tam, kad ? vien? ekonomin?s klas?s sal? sugr?st? dar daugiau kr?sl?, ir nebelikt? n? mažiausio šanso gauti, pavyzdžiui, du atskirus kr?slus. Tod?l prieš renkantis ilgesn? kelion? verta pasidom?ti, kokiais l?ktuvais vykdomas j?s? reisas ir jei skirtingomis savait?mis dienomis jie skiriasi, palyginti, kuriuo skristi b?t? patogiau.

Na, o š? padangi? bangin?, pažym?t? „Singapore Airlines“, „Qantas“, „Emirates“ ar „Air France“ firminiais ženklais, jau galima išvysti didžiausiuose pasaulio oro uostuose, skraidant? populiariausiais tolimaisiais maršrutais. Ypa? daug ši? l?ktuv? planuoja naudoti naftos dolerius žarstan?io Dubajaus „Emirates“ – jie pas gamintoj? užsisak? net 58! Ši? vasar? tarnyb? maršrute Frankfurtas prie Maino – Tokijas (Narita) prad?s ir vokie?i? „Lufthansa“ superlaineris.

A380 pirma klas? (Air_France_nuotrauka)O gr?žtant prie m?s? antrašt?s, gera naujiena yra ta, kad pranc?z? „Air France“ ši? vasar? paleidžia stor?j? airbus? ir mums pasiekiamu bei visiškai ?kandamu maršrutu. Nuo 2010 m. birželio 12  d. iki rugpj??io 30 d. superlaineris aptarnaus reis? Paryžius (CDG) – Londonas (LHR) ir atgal, atitinkamai pažym?t? numeriu AF1980 ir AF1981. Ne?prastai trumpas skrydis milžinui parinktas pilot? treniravimo tikslu, ta?iau bilietai parduodami kaip ir ? ?prastus skrydžius – nesi?loma tik pirmoji klas?. Skrydžiai bus vykdomi šeštadieniais, sekmadieniais, pirmadieniais ir antradieniais. Ir svarbiausia – jau dabar juos galima užsisakyti, ir jie tekainuoja… vos 3 eurus. Tiesa, ši kaina yra be papildom? mokes?i?, ta?iau net ir su jais bilietas ? abi puses tekainuoja apie 80 eur?. Toki? kain? (tik paverst? ? JAV dolerius, kas atitinka lygiai 100 USD) mes radome vienoje iš žinom? aviabiliet? užsakymo sistem?.

Manome, kad tokia ??jimo ? didžiausi? šio dešimtme?io aviacijos atrakcion? kaina n? vieno kelioni? entuziasto neišg?sdins. Tik verta pasir?pinti biliet? užsisakymu, kol j? dar liko.

Pakomentuoti

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>