O kaip kitaip pavadinti atvej?, kai nakvyn? viešbutyje kainuoja tik… 8 litus?

B?tent tokia akcija š? kart? nusprend? nustebinti pranc?zai „Accor“, kuri? kitas vos prieš por? savai?i? pasibaig?s viešbu?i? išpardavimas sutaup? sunkiai uždirbtus litus ir ne vienam m?s? tautie?iui – bent jau sprendžiant iš gaut? atsiliepim?.

Dabartin? akcija taip pat momentin? – vyksta tik iki liepos 4-osios – bei ne mažiau konkreti: už 99 THB (Tailando batus) Bankokas_resizegalite užsisakyti bet kur? iš daugiau nei dešimties t?kstan?i? kambari? tinklo valdomuose „Ibis“ viešbu?iuose Tailande, konkre?iai – Bankoke, Patajoje, Samujo saloje ir Pukete. Šiandieniniu keitimo kursu tai atitinka maždaug 8,50 Lt.

Kaip ?prasta, ypatingasis pasi?lymas galioja tik rezervuojantis paties „Accor“ tinklapyje.

M?s? rekomendacija? Jei planuojate atostogas Tailande, tok? pasi?lym? pirma reikia griebti, o galvoti po to. Visai rimtai.

Pakomentuoti

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>