RomaNors vasaros beliko vos savait?, kelioni? sezonas toli gražu nesibaigia. Rudenin?s skrydži? ir pasivažin?jim? kryptys kitos – bet tikrai ne blogesn?s nei vasar?. Nes, m?s? nuoširdžiu ?sitikinimu (kuriam, manome, pritars kiekvienas kelioni? entuziastas), n?ra blogo laiko keliauti.

Tokios pat nuomon?s laikosi ir m?s? jau ne kart? min?ta (geruoju) pigios nakvyn?s rezervavimo sistema „Budget Places“. O ši? nuomon? ji par?m? net keletu nuolaid? kod?, kuri? d?ka nebrang?s viešbu?iai Europoje ir Amerikoje jums kainuos dar pigiau.

Šiandien skelbiame kod?, leidžiant? užsisakyti rugs?jo nakvynes 20% pigiau. Magiškasis žodis – BACKTOWORK.

Š? žod? galite vesti ? visas nuo dabar iki rugs?jo 30 d. internetu daromas rezervacijas (laukelyje Promocode) – avansu apmokama viešbu?io kainos dalis tur?t? sumaž?ti penktadaliu. Kodas tinka užsakymams, kuriais pasinaudosite rugs?jo 1 – spalio 3 d. (imtinai), jis tur?t? galioti visiems „Budget Places“ si?lomiems miestams.

Tuo tarpu antrasis rugs?jo kodas skirtas tik vienam iš j? – užtat kokiam! Kalbame apie miest?, ? kur? veda visi keliai – Rom?. Jai skirtas burtažodis BUDGETROME. Šis kodas suteiks 19% nuolaid? visai iš anksto sumok?tai sumai.

Jis taip pat gali b?ti panaudotas visiems nuo dabar iki 2010 m. rugs?jo 30 d. atliekamiems internetiniams užsakymams, ta?iau kelion?s laikotarpis – gerokai ilgesnis: nuo 2010 m. rugs?jo 1 d. iki 2011 m. sausio 31 d.

Tad galite planuoti ne tik šiemetinio vyno degustacij? šilt? spalio savaitgal?, bet ir didži?j? met? šven?i? sutikim? Amžinajame mieste.

Pakomentuoti

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>