200 doleri? kuponas atostogoms

Sudomino? Mus irgi.

Toki? dovan?l?, kuri šiandien atitinka maždaug 500 lit?, art?jan?i? šven?i? proga si?lo aviabiliet?, viešbu?i?, kruiz?, automobili? ir kitoki? kelionini? g?rybi? rezervavimo-pardavimo specialistai „Expedia“. Žinoma, yra keletas mažy?i? s?lyg?.

Pirmoji – reikia pas juos užsiregistruoti naudotoju. Tai nekainuoja ir gali b?ti padaryta prie progos, kai k? nors ten rezervuosit?s.

?ia ir prieiname prie antrosios s?lygos: reikia pas juos ?sigyti bet kok? aviabiliet? ? abi puses. T? padaryti reikt? iki š. m. gruodžio 20 d., bilietas turi b?ti skrydžiui ne v?liau kaip iki 2011 m. sausio 3 d.

Išpild? ir ši? s?lyg?, savo paskyroje pas „Expedia“ (na, ten, kur prisijungiate su savo el. pašto adresu ir slaptažodžiu) rasite žad?t?j? 200 JAV doleri? nuolaidos kupon? – tai beveik garantuotai bus raidži? ir skai?i? rinkinys.

Gauti tokio dydžio nuolaid? gal?site užsisakydami pas „Expedia“ vadinam?j? atostog? paket?, t.y. skryd? ir kelias nakvynes pasirinktame viešbutyje (taip neretai b?na ir pigiau). Ir ?ia ?sijungia paskutin?s s?lygos: 200 doleri? nuolaid? galima išnaudoti, tik kai pakete yra bent penkios nakvyn?s paros. Ir išnaudoti reik?t? iki ateinan?i? met? kovo 31 dienos (perkama kelion? tur?t? ?vykti iki balandžio 30 d.).

Viskas. Ne taip ir sud?tinga, ar ne?

1 comment to 200 doleri? kuponas atostogoms

Pakomentuoti

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>