iki kurios pradžios liko tik kelios dienos.

Akcija bus trumpalaik?, bet d?l to tik patrauklesn?. Juk min?jome, kad geriausi pasi?lymai trunka trumpiausiai?

Tad jei planuojate savarankiškas keliones ši? žiem? (t.y., gruod?-vasar?), šiomis dienomis dažniau užsukite ? „Kelioni? naujienas“. Jei patirtimi galima pasikliauti, mes sakome – nepasigail?site.

Iki greito.

Pakomentuoti

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>