Daugumai kelioni? m?g?j? gerai žinoma aviabiliet? ir viešbu?i? rezervavimo sistema „Expedia“ tik k? prad?jo 24 valandas truksian?i? akcij?, kurios metu daugel? viešbu?i? visame pasaulyje bus galima užsisakyti su nuolaida.

Nuolaidos dydis priklausys nuo viešnag?s trukm?s, viešbu?io klas?s, vietov?s ir daugelio kit? kriterij?, kuri? vis? mes, be abejo, negalime žinoti. Kad nuolaida taikoma konkre?iam viešbu?iui, atskirsite iš žymos Special offer – 24 hr sale.

Beje, ?domu tai, kad „Expedia“ tokius vienos dienos išpardavimus žada vykdyti kas savait? – tre?iadieniais – iki pat ši? met? pabaigos. Tod?l tikimyb? gauti norim? nakvyn? už žemesn? kain? padid?ja.

Kita vertus, kyla klausimas, ar skatinimo akcij? dažnumas nedid?ja j? kokyb?s s?skaita. Kitaip sakant, ar kas savait? skelbiamos akcijos tikrai yra tokios pat patrauklios kaip kai kuri? kit? pardav?j?, kurie išpardavimus vykdo retai, bet ?sp?dingai.

Matyt, tai ?vertinti gal?sime tik paband? k? nors užsisakyti. Tik?kim?s, kad m?s? l?kes?iai bus pateisinti.

Pakomentuoti

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>