B?tent toki? trumpalaik? akcij? šiomis dienomis paskelb? žinoma Azijos viešbu?i? ir aviabiliet? rezervavimo sistema „Zuji“.

Akcijos taisykl?s tokios: kasdien iki lapkri?io 10-osios „Zuji“ tinklapyje skelbiamas naujas miestas, kuriame užsisak? viešbut? atgausite 100 Singap?ro (kur yra šios ?mon?s baz?) doleri?. Dabartiniu kursu tai sudaro maždaug 187 litus.

TokijasKadangi, min?ta, tai Azijos rezervavimo sistema, reikia suprasti, kad ir ypatingieji miestai ar vietov?s bus Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, kur „Zuji“ stipriausia. Pavyzdžiui, ligšiol taip jau buvo pagerbti Honkongas ir Tokijas, o šiandien (dar liko pora valand?) nuolaida galioja Bankoko viešbu?iams. Norint sužinoti, kas bus sekantys, nelieka nieko kito kaip šiomis dienomis vis užsukti ir pasiži?r?ti patiems. Žinoma, jei planuojate keliones iki ši? met? pabaigos, nes b?tent iki tada reikia išnaudoti „akcijines“ nakvynes.

Kita s?lyga – kad gr?žtu pinigai, užsakymo suma turi b?ti ne mažesn? kaip 400 Singap?ro doleri?. Jei ji bus išpildyta, 187 Lt j?s? kredito kortel?s s?skaitoje tur?t? atsidurti per 30 dien? nuo apmok?jimo.

Pakomentuoti

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>