Pastaruoju metu ne kart? m?s? min?tas nebrangi? apgyvendinimo ?staig? tinklas “Budget Places” v?l si?lo nuolaid?, š?kart – vis? komersant? mylimos šv. Valentino dienos proga.

Nuolaidos kodas - VALENTIN11. Jei j? ?rašysite prie kompanijos tinklalapyje išsirinkto norimo viešbu?io*, užsakymo kaina gali sumaž?ti iki 30 procent?.

Nors sprendžiant iš ankstesni? panaši? akcij?, ne visada suteikiamas maksimalus žad?tos nuolaidos dydis, arba kai kuriems viešbu?iams ji apskritai negalioja, patikrinti veikim? turb?t vistiek verta. Sumok?jus mažiau už nakvyn?, sutaupytus eurus galima maloniai išleisti kitur. Juk tai nesunku, ar ne?

* Užsakymo laikotarpis: sausio 27 – vasario 15 d., pirma nakvyn? viešbutyje turi b?ti tarp vasario 10 ir vasario 15 d.

Pakomentuoti

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>