“Accor” si?lo laim?ti kelion? aplink pasaul?

Apie 4000 viešbu?i? visame pasaulyje jungiantis pranc?z? tinklas “Accor” savo internetinio puslapio dešimtojo jubiliejaus proga paskelb? žaidim?, kuris truks iki pat ši? met? pabaigos, o kas m?nes? atsitiktiniu b?d? atrinktiems laim?tojams atiteks kelion?s aplink pasaul? bei nemokamos nakvyn?s tinklo viešbu?iuose.

?sijungti ? žaidim?-loterij? galima dviem b?dais. Pirmas gana akivaizdus – tereikia per “Accor” tinklap? rezervuotis nakvyn? bet kuriame j? viešbutyje, ir bent vien? nakt? faktiškai jame praleisti. Kuo daugiau rezervacij? – tuo daugiau šans? laim?ti.

Kitas b?das net nereikalauja nieko pirkti. Na, neskaitant pašto ženklo, kurio jums prireiks, jei nieko pas “Accor” nerezervuojate. Nes tokiu atveju tur?tum?te ant paprasto popieriaus lapo surašyti savo vard?, pavard?, gimimo dat?, adres?, telefon? ir elektroninio pašto adres? ir išsi?sti bendrovei jos tinklapyje nurodytu adresu. Kadangi žaidimas vyksta dešim?ia etap? (t.y. kas m?nes? pradedant kovu), laišk? galite išsi?sti irgi kad ir dešimt. Bent jau taip rašoma žaidimo taisykl?se, kurias v?lgi rasite j? tinklapyje.

O pabaigai gr?žkime prie priz?. Jie visai neprasti:

- 10 kelialapi? aplink pasaul? dviems asmenims, su ?skai?iuotais skrydžiais, pervežimu ? viešbut? ir nakvyne. Kelion?s metu bus aplankomi šie miestai:

Paryžius,
Londonas,
Niujorkas,
Rio de Žaneiras,
Madridas,
Bankokas,
Pekinas,
Sidn?jus,
Berlynas,

kiekviename mieste praleidžiant 2-4 paras. Bendra kelion?s trukm? – 30-40 dien?;

- 100 nakvyni? keturioms paroms, dviems asmenims bet kuriame iš aukš?iau išvardint? miest?.

Žodžiu, prizai viliojantys. Kaip pasiseks bent vien? iš j? nuskinti – jau kitas klausimas.

Bet net jei netikite loterijomis, ši? turb?t verta prisiminti, jei šiaip ar taip ketinate šiemet savarankiškai rezervuotis viešbu?ius.

Žaidimas prasideda rytoj.

2 comments to “Accor” si?lo laim?ti kelion? aplink pasaul?

Pakomentuoti

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>