Antrašt?je pamin?ta vokie?i? aviakompanija v?l dalinasi kodais, nubraukian?iais dal? kainos nuo jos skrydži? biliet?. Toki? dosnumo moment? yra pasitaik? ir anks?iau, ir tikim?s, kad dar pasitaikys – visgi sutaupyti 40 eur? (arba beveik 140 lit?) kišen?s nedrasko.

Š? kart? nuolaidos kod? gausite, nu?j? ?ia, pasirink? vien? iš si?lom? šali? ir nurod? savo vard?-pavard? bei el. pašto adres?. Šali?, kurioms taikoma nuolaida, yra apie dvidešimt – nuo Austrijos iki Jungtini? Arab? Emyrat?. Rinkit?s t? šal?, iš kurios planuojate skristi su „Lufthansa“, nes pagal akcijos taisykles jums atsi?stas individualus nuolaidos kodas galios tik b?tent toje šalyje prasidedantiems skrydžiams. Kita vertus, esame gird?j?, kad praktikoje kodai suveikia ir kitoms šalims – tad gal net skrydžiams iš Vilniaus.

Nuolaidos dydis atitinkamai šiek tiek skiriasi priklausomai nuo šalies ir jos valiutos kurso: vienur ji bus didesn?, kitur mažesn?.

Kodus reikia išnaudoti iki š. m. geguž?s 1 d., o skristi galima iki rugpj??io 1-osios.

Išsamias akcijos s?lygas rasite jos tinklapyje.

Pakomentuoti

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>