Ši žinia – pirmiausia tiems, kas jau susipažin? su aviakompanij? lojalumo program? privalumais ir s?kmingai jose dalyvauja. Kad dalyvavimas b?t? dar s?kmingesnis (o tie, kam tai naujiena, irgi daugiau sužinot?, kaip šios programos veikia), si?lome atkreipti d?mes? ? akcij?, kuri? šiuo metu programos dalyviams si?lo lenk? aviakompanija LOT.

LOT kartu su dar keliolika oro bendrovi? yra vokie?i? „Lufthansa“ vadovaujamos lojalumo programos „Miles & More“ nar?, tod?l norint pasinaudoti šiuo pasi?lymu, užtenka tur?ti bet kurios iš ši? bendrovi? išduot? „Miles & More“ dalyvio kortel? – ir, žinoma, šiek tiek myli? joje. Šiai akcijai reikia bent 10 000 myli? s?skaitoje.

Šias mylias pasi?lymo galiojimo metu -  iki š. m. rugs?jo pabaigos – galima iškeisti ? nemokam?* skryd? su LOT iš bet kurio Lenkijos oro uosto ? vis? s?raš? miest? Europoje (s?rašas angl? ir lenk? kalbomis), ? kuriuos šiaip galima b?t? suskraidyti tik už 30 000 myli?. Bet, ko gero, ?domiausia pasi?lymo dalis – kuri kažkod?l nurodytame s?raše nepamin?ta – kad už tuos pa?ius 10 000 myli? galima nuskristi ? Egipto sostin? Kair?, kuris, b?damas Afrikoje, paprastai patenka ? dar brangesn? kategorij?.

Pasi?lymas patrauklus dar ir tuo, kad dešimties t?kstan?i? myli? vert? šioje programoje santykinai nedidel? – net trumpi skrydžiai b?na brangesni, o, pavyzdžiui, „Lufthansos“ tam skirtoje parduotuv?je pigi? preki? irgi beveik n?ra. Kita vertus, sukauptos s?skaitoje mylios j? nepanaudojus po trejeto met? „sudega“.

Kaip užsisakyti bilietus už mylias? Kadangi pasi?lymo s?lygose parašyta, kad tai galima padaryti tik internetu, teks pasinaudoti ten pat pateikiama nuoroda – reik?s prisijungti prie savo „Miles & More“ paskyros ir išsirinkti datas, kada skrisite.

 

 

* Nemokami šie skrydžiai tik s?lyginai: nors už mylias gaunate nemokam? „biliet?“, j? lydin?ius oro uost? ir kitokius mokes?ius tenka susimok?ti papildomai. Tiesa, jie santykinai nedideli – ? Kair? sudaro apie 230 zlot?, t.y. apie 200 lit? (? abi puses).

 

 

1 comment to Europa ir Egiptas – už por? šimt?

  • Rugile

    B?da ta, kad Lufhansos kelion?s tikrai n?ra pa?ios pigiausios. B?tent tod?l sukaupti tas mylias n?ra paprasta… Kitas dalykas – ar saugu vykti ? Egipt? šiuo metu? Daug kas nepataria, tad gerai, kad radau j?s? tinkalap?! Galb?t suteiksite naudingesn?s informacijos :)

Pakomentuoti

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>