(Pasakojimo t?sinys. ?ia pirma ir antra dalys)

„Mall of the Emirates“ – vienas iš dviej? didžiausi? Dubajaus prekybos centr?, taigi ir garantuotas traukos centras. Nes k? gi veikti daugelio mieste dirban?i? vakarie?i?, o ir vietini? vyr? žmonoms ir vaikams dienos metu, kai lauke plius trisdešimt penki? O „mole“ gaiviai v?su ir netr?ksta pramog?. ?sp?dingiausia j? – jau ir užsienyje pagars?jusi slidin?jimo trasa. Taip, tikras kalnelis su tikru sniegu ir keltuvais, tik po stogu. Be slidži? trasos, yra ir rogu?i? nusileidimo takeliai, ir karusel?, ir egl?s, ir senis besmegenis… Žodžiu, tikra žiema. Kuri pastebimai džiugina ne tik vietinius vaikus, bet ir suaugusius. Kaip jie, storai apsim?turiav? žiemin?mis striuk?mis, deda netvirtus žingsnius ant supl?kto sniego, galima steb?ti per stiklin? sien? iš prekybos centro. Užeiti ir slidin?ti kažkiek kainuoja. Mes, Dubajun atl?k? kaip tik atsigauti nuo žiemos, n?jome. Bet žmoni?  noras – ir galimyb?s – mesti išš?k? gamtai ?sp?d? vistiek paliko. Šaltis ir sniegas Artim?j? Ryt? dykumoje? Sakytum, b?t? pasidarbav?s koks džinas iš butelio…

Viename iš erdvi? pra?jim? ak? patraukia vitrina su ?sp?dingo dydžio r?m? maketu. Žali bokštai ant j?ros kranto, su apželdintais takais ir fontanais… Pavadinimas „Smaragdo rezidencija“ išduoda maketo paskirt? – butai brangs, skub?kite pirkti. Na, gal dar pagalvosim, eime toliau. Tik gimt?ja kalba už nugaros ištarti žodžiai „nedažnai sutiksi kalban?ius lietuviškai“ priver?ia atsisukti.

Pasirodo, „Smaragdo rezidencij?“ reklamuojantis kostiumuotas šviesiaplaukis – Donatas iš Lietuvos. Ta?iau Lietuv? pastaruosius vienuolika met? jis aplanko tik per vasaros atostogas. B?tent tiek met? Donatas gyvena ir dirba Dubajuje. Tokiam žmogui norisi užduoti daug klausim?, tik iš netik?tumo sunku susigriebti, kas r?pi labiausiai. Ar gera gyventi Dubajuje? „Visai neblogai – pasaulyje tikriausiai yra ir geresni? viet?, bet po tiek ?ia praleisto laiko nieko kito ieškotis nebesinori.“ Jei šalyje atlyginimas neapmokestinamas jokiais mokes?iais, kaip su socialine infrastrukt?ra, pavyzdžiui, sveikatos prieži?ra? O, tokiais klausimais geriausia vykti tiesiai ? Lietuv?, d?sto Donatas. Kod?l, paklausti nebesp?jam. Tik gauname vizitin?, kurioje nurodyta, kokioje nekilnojamojo turto bendrov?je brokeriu dirba m?s? tautietis – beje, Lietuvoje ?gij?s teisininko išsilavinim?.

Toliau dairom?s po vietin? „akropol?“. Prabangos netr?ksta, ir ?sp?dis, kad lankom?s milijonieri? šalyje, tik stipr?ja. Nepamiršome ir automobili?, kurie patrauk? ak? prie ??jimo ? parduotuv?: „Ferrari“, „Porsche“, „Bentley“…

Dubajus. Tolumoje - viešbu?iai "Burj al Arab" ir bang? imituojantis "Jumeirah Beach"

Dubajus. Tolumoje – viešbu?iai “Burj al Arab” ir bang? imituojantis “Jumeirah Beach”

Dar vienas nuo Lietuvos ryškiai besiskiriantys dalykas – kuro kainos. Litras benzino – apie 1,30 lito, dyzelino – apie 70 ar 80 cent?. Iškart tampa aišku, kod?l gatv?se tiek grem?zdišk? džip? ir šiaip galing? automobili?.

Priva?i? nam? rajonas

Metro stotel? “Burdž Chalyfa”. Taip, stotel?.

O m?s? transportas šiandien – metro. Važiuojam por? stoteli? ? šiaur?, link centro. Ir išlip? stotel?je „Burdž Chalyfa“ patys nejausdami stabtelim.

"Burj Khalifa"

“Burj Khalifa”

„Burdžo“ metalas vakaro saul?je ž?ri gelsvai lyg koks iš sm?lio išnir?s auksinis kardas. Prieš mus – aukš?iausias pasaulio statinys, kone kilometro ilgio skriestuvas dangui raižyti (juk „dangoraižis“ t? ir reiškia, ar ne?). Iki kilometro dar šiek tiek tr?ksta (bokšto aukštis – „viso labo“ 828 metrai), bet žvelgdamas ? j? suvoki, kad tai – tik detal?s. Architekto Adrian‘o Smith‘o ir jo komandos k?rinys tiesiog ?sp?dingas.

Internete teko skaityti šiurpi? „fakt?“ apie es? daugyb? bokšto statyboje žuvusi? darbinink?, k? atseit buv? galima prognozuoti dar projektuojant statin?. Man šie teiginiai atrodo nemenkai perd?ti, o antroji dalis apskritai skamba absurdiškai. Kita vertus, ?sivaizduoju, kad statyboje išš?ki? netr?ko: visgi ekstremalus aukštis, kvadratiniai kilometrai ?kaitusio stiklo ir plieno pasitaiko ne kiekvieno daugiabu?io statyboje.

"Burdž Chalyfa" kompleks? išvys?iusios bendrov?s "Emaar" pastatas. Dešin?je - "The Address"

“Burdž Chalyfa” kompleks? išvys?iusios bendrov?s “Emaar” pastatas. Dešin?je – “The Address”

Gyvenimas 160-yje „Burdžo“ aukšt? ?rengtuose apartamentuose irgi turi savo niuans?. Vien? j? neseniai sužinojo bokšte ?sik?r? musulmonai, kuriems šventikai nurod? per švent?j? Ramadano m?nes? keliomis minut?mis ilgiau susilaikyti nuo valgymo ir g?rimo. Religija draudžia Ramadano metu valgyti ir gerti nuo aušros iki tamsos, o viršutiniuose bokšto aukštuose gyvenantys musulmonai besileidžian?i? saul? mato dviem-penkiomis minut?m ilgiau nei j? tik?jimo broliai apa?ioje.

"Burdž Chalyfa"

“Burdž Chalyfa”

Bokšt? supantis rajonas – visiškai naujas, su pla?iomis gatv?mis, naujais šaligatviais, tvarkingu apželdinimu. O statybos vyksta ir toliau – o gal vyko iki nesenos kriz?s, nes dienai besibaigiant sunku spr?sti, kod?l kranai nedirba.

Prabang? gyvenimo b?d? vaizduojan?iuose žurnaluose pla?iai išreklamuotas daugiaaukštis pavadinimu „The Address“ irgi ?ia, kitoje gatv?s pus?je nuo bokšto. Pavadinimas aiškiai orientuotas ? turtingus pižonus, kad šie gal?t? atsainiai numesti „mano adresas – Adresas“. Suprask, tik viena tokia vieta pasaulyje. Mažiau turtingi pižoniukai gali Adrese praleisti nors vien? nakt?, nes be but? ?ia ?kurdintas ir viešbutis. Kaip, beje, ir paties bokšto „šaknyse“ – ?ženg? ? vešl? sod?, kurio vieno kr?mo žiedai ryškiai kvep?jo… indiška virtuve, netrukus buvome pasitikti mandagaus vaikino, kuris atkreip? m?s? d?mes?, kad vaikštome tik „Armani rezidencijos“ sve?iams skirtoje zonoje. (?ia ?rengti b?stai atidarius „Burdž?“ buvo pardavin?jami po 37 000 doleri? už kvadratin? metr?.) Nesigin?ijame ir traukiame ten, iš kur tikrai neb?sime išvyti – ? ?ia pat ?rengt? prekybos centr?.

Leidžiantis dulk?tai dykumos saulei, prasideda Dubajaus fontano spektaklis

Leidžiantis dulk?tai dykumos saulei, prasideda Dubajaus fontano spektaklis

Jei „Mall of the Emirates“ didžiuojasi savo slidin?jimo trasa, tai „Dubai Mall“ atsako bent keliais panašaus svorio objektais – okeanariumu, povandeniniu zoologijos sodu, 22 kino sal?mis, ?iuožykla ir fontanu. Tur?damas kelis aukštus ant žem?s ir po ja, „Dubai Mall“ giriasi, kad yra pats didžiausias prekybos centras, ir ne šiaip Emyratuose, o – taip, atsp?jote – visame pasaulyje. Ties? sakant, mane tie prisiskirti titulai jau mažum?l? vargina – Šanchajuje teko matyti „didžiausi? parduotuv? Kinijoje“ (iš paži?ros nepasakysi), Maniloje – „didžiausi? prekybos centr? Azijoje“ ir t.t., tad ?sp?džio nebedaro. Kaip ir faktas, kad šio prekybos centro plotas prilygsta penkiasdešim?iai futbolo aikš?i?.

Tod?l ir šiame „mole“ užtrunkame ne daugiau nei reikia surasti iš?jim? ? kiem? ir pamatyti ?sp?ding? jame esan?io fontano šou.

Dubajaus fontanas

Vandens ir šviesos spektaklis, lydimas populiarios muzikos, prasideda kasdien 18 valand? ir kartojasi kas pusvaland?. Kiekvienas pasirodymas tetrunka kelias minutes – t.y. tol, kol groja muzikos k?rinys – tod?l nesp?ja atsibosti, juolab kad muzika ir vaizdas kei?iami.

Šou gana ?sp?dingas, o dar prisiminus, kad nieko nekainuoja, tikrai priskirtinas prie pamatytin? Dubajaus ?domybi?. Gal šis mobiliuoju nufilmuotas vaizdelis pad?s susidaryti šiok? tok? ?sp?d? ir jums:

Šou patogiausia steb?ti iš aukš?iau, pvz., antrame prekybcentrio aukšte ?sik?rusios itališkos kavin?s terasos. Tik nemokamai tai padaryti nepavyks – teks užsisakyti iš jos maisto ar g?rim? bent už 70 AED. Jei šiaip ar taip planavote pris?sti užk?sti – visai neblogas sprendimas.

Pasakojimo pabaiga

Pakomentuoti

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>