Australija ir Naujoji Zelandija - pigiau

Su Naujaisiais!

NZ

Štai ir turime 2012-uosius – anot šios srities ekspert?, permain? ir neaiškumo, ?tampos ir sukr?tim? metus. Taipogi krizi? blaškom? naftos kain?, o su jomis – ir brangstan?i? aviabiliet?, retinam? skrydži? ir nauj? pavadinim? mokes?i?. Tokiame fone kiekvienas kain? sumažinimas, kad ir laikinos akcijos pavidalu, džiugina juo labiau.

Šiandien skelbiame nepigi?, bet pigesni? biliet? akcij? ? Australij? ir Nauj?j? Zelandij?. Pastarosios šalies nacionalin? oro bendrov? „Air New Zealand“ si?lo skristi ? abi šias šalis iš Londono už 942 svarus, t.y. maždaug 3900 lit?. Tikrai nemažai, bet prisiminus, kad abi šios šalys – toliausiai nuo Lietuvos esan?ios Žem?s rutulio dalys, kaina darosi suprantamesn?. (Beje, paprastai suskraidyti ? Nauj?j? Zelandij? atsieina maždaug t?kstan?iu lit? brangiau.)

Nepamirškim ir to, kad šis pasi?lymas leidžia su tuo pa?iu bilietu aplankyti abi Tasmano j?ros skiriamas valstybes: pvz., apsidairius Australijoje, iš bet kurio didžiojo rytin?s pakrant?s oro uosto prat?sti kelion? iki Naujosios Zelandijos, o iš ten jau gr?žti Europon tiesiai. Na kaip tiesiai – su privalomu pers?dimu Honkonge. O jame irgi galima, ir net verta, pasilikti nors porai dien?… Žodžiu, tik tur?k laiko. Ir vien? kit? laisv? lit?.

Sidn?jus, Australija

Sidn?jus, Australija

Iki kada galima ?sigyti tok? biliet?? Iki vasario 2-osios. Išskristi reikt? tarp vasario 22 d. ir kovo 22 d. Nors pasteb?jome, kad likusi? met? dal? toks pat bilietas kainuot? nuo 952 svar?, taigi tik trupu?iu daugiau.

Kelion? su abiej? šali? aplankymu galima susid?lioti aviakompanijos tinklapyje, pasirinkus Multistop booking.

Beje, „Air New Zealand“ si?lo pigiau skristi ir ? Los Andžel? – iš Londono bilietas kainuoja nuo 386 svar? asmeniui.

Pakomentuoti

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>