Kelion? po Indonezij?: trys epizodai

Dainius Kinderis

Indonezija – Azijos milžin?, didžiausias pasaulyje archipelagas su 17 508 salomis, turinti daugiausia oro uost? Azijoje, net 656, daugiausia musulmon? visame pasaulyje –  virš 203 milijon?. Ši? ?sp?ding? skai?i? serij? b?t? galima t?sti ir t?sti.

Indonezijos salynas buvo pripažintas kaip didžiausi? bio?vairov? turinti šalis pasaulyje. Tokio floros ir faunos kiekio bei margumyno, kraštovaizdži? ir gamtos turt? ?vairumo neturi jokia kita planetos valstyb?. Tuo lengva ?sitikinti keliaujant po Indonezijos salas. Kiekviena iš j? turi savo „vizitin? kortel?“, savit? veid?, kult?r? ir savo turistinius kozirius.

Nusikelkime ? tris skirtingas Indonezijos vietas, kurias b?tinai reik?t? ?traukti ? savo s?raš? planuojant keliones ? did?j? archipelag?. Tai Sumatros salos šiaur? ir jos magnetas – orangutangai, Javos sala – verdantis Indonezijos katilas, su savo ?sp?dingomis religin?mis šventyklomis ir dar ?sp?dingesniais veikian?iais ir miegan?iais ugnikalniais. Ir, žinoma – Balio sala, kitoks Indonezijos pasaulis, atostog? rojus.

Epizodas pirmas – Javos sala. Tikras paradoksas – tai ir tankiausiai apgyvendinta sala pasaulyje ir viena iš pavojingiausi? viet? gyventi žem?je. Javos saloje yra daugyb? veikian?i? ugnikalni?, kurie išsiverždami niokoja aplinkines gyvenvietes ir priver?ia evakuotis milijonus žmoni?. Bet jie v?l sugr?žta, išsemia pelenus iš savo kiemo, meldžiasi Alachui ir nuolat neša aukas kaln? dievams, kad ner?staut?.

Ko gero, pats ?žymiausias Javos salos objektas – Bromo ugnikalnis, vienas lankomiausi?, bet tuo pa?iu – ir vienas iš aktyvesni? Indonezijos ugnikalni?, per paskutin? dešimtmet? pokštel?j?s trejet? kart?. Vietiniai iki šiol pagoniškai tiki gamtos j?gomis ir bando sušvelninti ugnikalnio r?styb? kaip galima dažniau apeig? metu aukodami ryžius, vaisius, gyvulius, sumesdami aukas ? ugnikalnio krater?. Nors ugnikalnio aukštis siekia beveik 2400 metr?, jo virš?n? pasiekti n?ra tas pats kas pasiekti Everest?, tinka ir nepatyrusiems. Tie, kas kelion?s iki kraterio savomis kojomis pasiekti negali, ? pagalb? ima arklius, kurie ?ia yra populiar?s „gelb?tojai“.

Merapi ugnikalnis – šis vardas kelia siaub? indonezie?iams, kurie buvo šalia šio ugnikalnio 2010 metais, kada jis paskutin? kart? ?siverž?. Šalia Merapi ugnikalnio yra didelis miestas Jogyakarta, bei vienas žinomiausi? religini? komples? Indonezijoje – Borobud?ras. Neapsiniaukus iš Borobud?ro atsiveria kvap? atimanti panorama ? Merapio ugnikaln?, vaizd? dar dramatizuoja ugnikalnio pu?iamas baltas d?mas. Tas d?melis iš Merapio r?ksta apie 300 dien? per metus. Netoliese gyvenantys, kaip ir Bromo ugnikalnio „?kaitai“ tiki bi?iulyste su dievais ir atlieka panašias aukojimo apeigas.

Javos sala – tai ne tik ugnikalniai. Jau min?tas Borobud?ras – didžiausia pasaulyje budist? šventykla, kartu su induist? šventykl? miestu Prambananu puikiai pa?vairina stebuklingos gamtos sal?.

Iš Javos keliaukime ? šalies kamputyje esan?i? Sumatros šiaurin?s dalies vietov?, pavadinimu Bukit Lawang. Sumatra – grandiozin? sala, su daugybe ?domybi? ir atradim? keliautojams, bet b?tent Bukit Lawangas, ko gero, ?domiausias Sumatros rinkinio akmenukas, traukiantis ?ia nuotyki? ieškotojus savo džiungl?mis, kuriose gyvena ?sp?dingi sutv?rimai – orangutangai. Šie primatai – retai kur sutinkami gyv?nai, paplit? tik Indonezijoje – Sumatroje ir Kalimantane, bei žiupsnelis j? išsim?t? Malaizijoje (Borneo salos dalyje). Iš viso j? populiacija dar gaji, priskai?iuojama apie 40 t?kst. orangutang?, gyvenan?i? laisv?je arba pusiau laisv?je (reabilitacijos centruose). Iš j? – apie šešis t?kstan?ius bastosi šiaurin?s Sumatros – Bukit Lawango apylink?se.

Pamatyti orangutangus, b?nant Bukit Lawango miškuose – lengva. Ir ne tik pamatyti, netgi paliesti. Tik reik?t? pasisaugoti – orangutangai – labai stipr?s gyv?nai, m?gsta ir už rankos paimti ir apsikabinti (tikrinant kas j?s? kuprin?je), gali atrodyti, kad jie bando jus nusivesti ? savo buvein? džiungl?se. Kartu su jumis einantys gidai žino, kad tokios situacijos gali nutikti ir yra pasiruoš?, vilioja primatus bananais ir kitokiais vaisiais, kuriuos jie labai m?gsta. Be vaisi? orangutangai ?da daug lap?, šakneli? ir netgi paukš?i? kiaušinius.

Nors, esant Bukit Lawange, susitikimas su orangutangais – garantuotas, norint juos pamatyti teks paprakaituoti ir nužygiuoti nemaž? atstum?, geriausia – su nakvyne džiungl?se. Taip ne tik orangutangus pamatysite, bet ir vis? Sumatros miško ekosistem?, vien? biologiškai ?vairiausi? gamtos sistem? pasaulyje. Sumatros orangutangai – be abejon?s, ?domiausia, k? galima patirti Sumatroje, bet be šios vietos saloje yra daugyb? kit? itin vert? d?mesio. Tai – Tobos ežero apylink?s su etniniais gyventojais ir ?sp?dingomis panoramomis, Way Kambas nacionalinis parkas, kuriame galima išvysti itin retus indonezietiškus dramblius ir daugyb? kit? – dideli? ir maž? stebukl?.

Tre?ias epizodas – kaip ir visose kelion?se, užbaigti reikia ramiai, m?gaujantis poilsiu. Poilsio ikona Indonezijoje – be jokios abejon?s – Balio sala, beveik kiekvieno poilsiautojo kelion?s ? Indonezij? tikslas.

Balis išsiskiria Indonezijos bendrame kontekste, pirmiausia tod?l, kad tai induistin? sala, iki šiol praktikuojanti hindu religij? ir tradicinius ritualus. Esant ?ia pasinersite ? Indonezijos hindu religijos grož?, su smilkal? kvapu, g?l?mis ir aukomis bei gracingomis šventyklomis netik??iausiose vietose. Kita vertus, Balis turi kit?, labiau visiems paž?stam? turistin? veid?, su didžiuliais viešbu?iais, pramog? kult?ra ir vis? par? netylan?iu gyvenimu. Lieka tik pasirinkti, o pasirinkim? kaip niekur kitur daug, nors sala gana maža.

Balio salos sostin? Denpasaras – tipiškas Azijos miestas su chaotišku, sausakimšu ir verdan?iu gyvenimu. Bet geriausia tiesiai traukti ? netoliese esant? Ubud?, su fantastiškomis ryži? terasomis, šventyklomis džiungl?se, tradicini? šoki? pasirodymais, o tada ? pietuose esant? Uluvatu, su ne?tik?tinais skardžiais nuo kuri? atsiveria platusis Indijos vandenynas, trykštantis energija bei parodantis savo galyb?. ?ia renkasi banglen?i? sporto profesionalai, gaudantys savo gyvenimo bang?.

Vis tik, ko daugiausia laukiama iš Balio – tai poilsis papl?dimiuose. B?tent pamin?tas Uluvatu gali pasigirti vienais gražiausi? papl?dimi? ne tik Balio saloje, bet ir visoje Indonezijoje. Tiesa, ne visi papl?dimiai ?ia nukloti baltu it sniegas sm?liu. Daug pakran?i? – uol?tos, ta?iau tai ši? viet? daro dar  išskirtinesn? ir ?vairesn?. Ant sta?i? skardži? ?sik?r? prabang?s viešbu?iai su spa centrais, nuo j? ? apa?i? vinguriuoja laipteliai ? nedidelius, bet žavius papl?dimius su žydro vandens voniomis. Argi ne karali? poilsis?

7 comments to Kelion? po Indonezij?: trys epizodai

 • Giedre

  Nuostabi salis, pernai metais prakeliavom sita marsruta:) kitais metais planuojam i Borneo, Sulawesi bei Flores salas

 • murka

  Siais metais prakeliavome kaip tik si marsruta. Nusipirke pigiai bilietus su Qatar avialinijomes keliavome vasario gale-kovo pradzioje. Bukit Lawang zmoniu buvo nedaug ir mums labai labai patiko. Tai geriausia keliones dalis buvo. O Bali ypac nepatiko nes vanduo ir visas papludimys buvo vienas siukslynas tikra ta zodzio prasme. I vandeni nebuvo imanoma ilipti.Sako kad atip buna per dregnaji sezona, visas salos siuksles sunesa i vandenyna. Bet buvo labai bjauru net matyti.
  Aprasytasis keliones marsrutas manau yra idealus kelionei po Indonezija.didelis Aciu jusu puslapiui uz nuorodas apie bilietus ir naudingus patarimus.

 • Augustinas

  Puiki istorija :)

 • eslieu

  Nor??iau dar prid?ti vien? nuorod?. B?tinai aplankykite papildomai nelabai toli nuo Bromo esant? 200 metr? Madarikap?ros kriokl?, išsimaudykite jame. Bromo ir Madakarip?ra buvo vieni iš ?stabiausi? vaizd?, mano matyt? gyvenime. Aura,supanti t? kriokli? kompleks?, yra nepakartojama. Netenki žado, ir net neb?ra prasm?s fotografuoti. Kai kas sak?, kad patiko labiau už Niagar? savo nat?ralumu. Ir nebijokite lietaus sezono. Mes keliavome po Jav? pa?ioj š. m. vasario pradžioj, ir joki? pažliugusi? keli? ir problem?.?dedu nuorod?.
  http://www.diydetour.com/gallery/madakaripura-waterfall/

 • Rugile

  ?sp?dinga! Indonezija mano rojaus kampelis, labai svajoju ten sugr?žti ir aplankyti ne tik Balio sal?, bet ir kitas.

Pakomentuoti Rugile

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>