Londonas

Kas neturite ?kanotoje saloje gyvenan?i? gimini? ar draug?, kuri? namuose visada b?tum?te laukiami, skaitykite toliau. (Jei turite – perskaityti irgi nedraudžiama, tik tikimyb?, kad jums bus aktualu, menkesn?.)

Kalba eina apie „Accor“ tinklui priklausan?ius daugiau kaip 50 „Ibis“ viešbu?i? Anglijoje Didžiojoje Britanijoje, kuriuos užsisakyti iki š. m. rugs?jo 3 d. kainuoja žymiai mažiau. Skelbiama 50 procent?

Daugiau…

Spalis – puikus metas aplankyti Paryži?. Pagelt? lapai Senos krantin?se ir Liuksemburgo sode, šm?kš?iojantys lietsargiai ir šildantis café au lait puodelis jaukioje kavin?je prie lango – argi ne nuostabus laikas?

Tokios pat nuomon?s laikosi ir pigi? nakvyni? rezervavimo sistema „Budget Places“. Rugs?j? džiuginusi mus nuolaidomis nakvyn?ms Romoje, spal? ši kompanija leidžia pigiau apsistoti Meil?s mieste.

Nuolaida nuo

Daugiau…

londonas

Visoje Europoje ir šen bei ten už jos rib? veikiantis nebrangi? nakvyn?s viet? (viešbu?i?, jaunimo nakvyn?s nam?, apartament?, „lovos ir pusry?i?“ ?staig?) tinklas „Budget Places“ iki 2010 m. kovo 21 d. leidžia sutaupyti papildomus 10 procent? nuo nakvyn?s kainos.

Nuolaida pritaikoma, internetinio užsakymo metu ?vedus kod? BGPLSPRING.  10 procent? nuskai?iuojami nuo avansu sumok?tos sumos.