Kelioni? m?g?jai neblogai žino, kad skrydžiai ? Centrin?s ir Piet? Amerikos šalis retai b?na pig?s: paprastai be 2500-3000 lit? neišsiversi. Tod?l kiekviena galimyb? š? tolim? žemyn? pasiekti pigiau atkreipia m?s? d?mes?.

Š? kart? pigiai – už 509 eur?, arba 1757 litus – suskraidyti galima ? Peru sostin? Lim?. Vež?jas? Pranc?z? „Air France“. Kelion? su juo tur?t?

Daugiau…

* Yra tam tikr? s?lyg?. Kaip visada. O ypa? Piet? Afrikos Respublikos atveju, nes aviabilietai ? ši? ?domi? šal? retai kada b?na pig?s.

Nurodyta kaina – o tiksliau, 7678 ?ekijos kronos, kas atitinka maždaug 1052 litus – galioja skrendant ? Johanesburg? iš Prahos, o gr?žtant ? Barselon?. Skrydžius vykdo Ispanijos oro bendrov? „Iberia“, tad abiem kryptimis

Daugiau…

Lapkrit? - pigesn? nakvyn? Ispanijoje

T?siame vakar prad?t? nuolaid? kod? skelbimo serij?.

Tre?iasis jos epizodas – nuolaida „Budget Places“ si?lomiems nebrangiems viešbu?iams, nakvyn?s namams ir kitokioms nepretenzingoms apgyvendinimo ?staigoms Ispanijoje.

Užsakymo metu atitinkamame langelyje ?raš? žod? BDGPLSPAIN, sumažinsite savo užsakymo sum? net 19 procent?.

Nuolaida galioja apgyvendinimo ?staigoms šiuose Ispanijos miestuose ir vietov?se:

Barcelona
Madrid
Seville
Valencia
Granada
Bilbao
Malaga
Girona
Salamanca
San Sebastián
Santander
Córdoba
Sitges
La Palma
Gran Canaria
Tenerife

Kodas galioja iki š. m. lapkri?io 30 d.

Daugiau…

Ryanair

Neseniai paskelbusi apie 2010 m. geguž?s 3 d. pradedamus skrydžius iš Kauno ? Bristol? Didžiojoje Britanijoje, šiandien garsioji airi? oro bendrov? paviešino dar ambicingesn? pl?tr? Lietuvoje.

Nuo geguž?s „Ryanair“ vykdom? iš Kauno skrydži? skai?ius padvigub?s nuo dabartini? devyni? iki aštuoniolikos. Jau veikian?ius maršrutus ? Airij?, Didži?j? Britanij? ir Vokietij? papildys patrauklios kryptys Piet?, Vakar? ir Šiaur?s

Daugiau…