ryanair

Visiems žinoma Airijos pigi? skrydži? aviakompanija „Ryanair“ paskelb? apie „nauj?“ b?d? ?sigyti jos aviabilietus nemokant kortel?s aptarnavimo mokes?io.

Šis mokestis, ligšiol galioj?s apmokant už bilietus vis? r?ši? mok?jimo kortel?mis, išskyrus „Visa Electron“, nuo 2010 m. sausio 1 d. taikomas ir „elektronams“, bet netaikomas konkurento „MasterCard“ leidžiamoms „MasterCard Prepaid“ (t.y. išankstinio apmok?jimo) kortel?ms.

Vadinamasis administravimo mokestis, imamas už

Daugiau…