Tolima Kenija, apie kuri? svajojau ir pagaliau aplankiau

1-Jambo mama Africa

Aneda Antanavi?i?t?

B?dama paaugl? daug skai?iau. Viena m?gstamiausi? knyg? buvo angl? autor?s Adamson Džoja „Gimusi laisva“. Joje garsi keliautoja, ilgus metus su savo vyru, Kenijos gyv?nijos apsaugos inspektoriumi, pragyvenusi Afrikoje paraš? ?dom? pasakojim? apie išaugint? li?t? Els? ir jos vaikus.  Knygoje autor? smulkiai ir tiksliai aprašo augan?io li?tuko, o v?liau suaugusios li?t?s, gyvenan?ios nat?ralioje aplinkoje, jos

Daugiau…