Šiandien turime ir pasi?lym? mažiau turist? lankom? šali? gerb?jams. Iš pasak? – ir ši? laik? politini? naujien? pranešim? – paž?stama Persija, dabar vadinama Iranu, tapo pasiekiama už ne?tik?tinai žem? kain? – maždaug 200 eur?, arba apie 700 lit?.

Toki? galimyb? si?lo turk? oro bendrov? „Pegasus“, kuri leidžia pasiekti Irano sostin? Teheran? (oro uosto kodas IKA) už

Daugiau…