“Accor” si?lo laim?ti kelion? aplink pasaul?

Apie 4000 viešbu?i? visame pasaulyje jungiantis pranc?z? tinklas “Accor” savo internetinio puslapio dešimtojo jubiliejaus proga paskelb? žaidim?, kuris truks iki pat ši? met? pabaigos, o kas m?nes? atsitiktiniu b?d? atrinktiems laim?tojams atiteks kelion?s aplink pasaul? bei nemokamos nakvyn?s tinklo viešbu?iuose.

?sijungti ? žaidim?-loterij? galima dviem b?dais. Pirmas gana akivaizdus – tereikia per “Accor” tinklap? rezervuotis nakvyn?

Daugiau…

apie_vyna

Aišku, kad „Novaturo“ ir jo paslaug? papildomai pristatin?ti nereikia. Jei lankot?s šiame puslapyje, didel? tikimyb?, kad domit?s kelion?mis. O tokiu atveju visai tik?tina, kad ne tik gird?jote, bet ir esat? naudoj?si šio, bene didžiausio Baltijos šalyse, kelioni? operatoriaus paslaugomis.

Ta?iau ne visi žino, kad min?ta kompanija – akivaizdu, kad ieškodama b?d? išjudinti sunkme?io sul?tint? rink? –

Daugiau…