“Accor” si?lo laim?ti kelion? aplink pasaul?

Apie 4000 viešbu?i? visame pasaulyje jungiantis pranc?z? tinklas “Accor” savo internetinio puslapio dešimtojo jubiliejaus proga paskelb? žaidim?, kuris truks iki pat ši? met? pabaigos, o kas m?nes? atsitiktiniu b?d? atrinktiems laim?tojams atiteks kelion?s aplink pasaul? bei nemokamos nakvyn?s tinklo viešbu?iuose.

?sijungti ? žaidim?-loterij? galima dviem b?dais. Pirmas gana akivaizdus – tereikia per “Accor” tinklap? rezervuotis nakvyn?

Daugiau…