Jei esate tarp t?, kurie skraido su „air Baltic“, užsiregistravo šios aviakompanijos lojalumo programoje „Baltic Miles“ ir net ?sigijo „Nordea“ banko platinam? mok?jimo kortel? „Baltic Miles MasterCard“, leidžian?i? kaupti mylias už visus pirkinius kortele, turb?t jau pasteb?jote, kad iš aviakompanijos tinklapio dingo anks?iau galiojusi nuolaida administraciniam mokes?iui už ?sigyjamus bilietus.

Nes kitaip sužinoti ši? nemaloni? smulkmen?

Daugiau…

ryanair

Visiems žinoma Airijos pigi? skrydži? aviakompanija „Ryanair“ paskelb? apie „nauj?“ b?d? ?sigyti jos aviabilietus nemokant kortel?s aptarnavimo mokes?io.

Šis mokestis, ligšiol galioj?s apmokant už bilietus vis? r?ši? mok?jimo kortel?mis, išskyrus „Visa Electron“, nuo 2010 m. sausio 1 d. taikomas ir „elektronams“, bet netaikomas konkurento „MasterCard“ leidžiamoms „MasterCard Prepaid“ (t.y. išankstinio apmok?jimo) kortel?ms.

Vadinamasis administravimo mokestis, imamas už

Daugiau…