Pastaruoju metu ne kart? m?s? min?tas nebrangi? apgyvendinimo ?staig? tinklas “Budget Places” v?l si?lo nuolaid?, š?kart – vis? komersant? mylimos šv. Valentino dienos proga.

Nuolaidos kodas - VALENTIN11. Jei j? ?rašysite prie kompanijos tinklalapyje išsirinkto norimo viešbu?io*, užsakymo kaina gali sumaž?ti iki 30 procent?.

Nors sprendžiant iš ankstesni? panaši? akcij?, ne visada suteikiamas maksimalus žad?tos nuolaidos dydis,

Daugiau…