Šis pasi?lymas – iš kaimynin?s Varšuvos ? turtingiausiu pasaulio miestu kartais vadinam? Abu Dab?. Jungtini? Arab? Emyrat? sostin? mums kiek mažiau žinoma už kaimynin? (ir truput? didesn?) Dubaj? – bet tuo ?domiau, ar ne?

Skrydžius vykdo pastaruoju metu m?s? tinklapyje dažnai minima ital? oro bendrov? „Alitalia“ kartu su Abu Dabyje ?sik?rusia „Etihad“. Pastaroji gal ir neturi

Daugiau…

Naujausia tarptautinio viešbu?i? tinklo „Accor“ akcija leidžia sutaupyti, jei keliaudami ketinate tame pa?iame viešbutyje nakvoti bent tris paras. Tokie keliautojai turi galimyb?  iki spalio 17 d. užsisakyti vien? iš akcijoje dalyvaujan?i? „Accor“ tinklo viešbu?i?  trims paroms, mok?dami tik už dvi paras.

Kurie viešbu?iai dalyvauja šioje pasaulin?je akcijoje – ir kurie apskritai priklauso „Accor“ tinklui, nes iš

Daugiau…

Amsterdamas

Ieškantiems nakvyn?s nebrangiame viešbutyje, apartamentuose ar jaunimo nakvyn?s namuose visada verta patikrinti toki? ?staig? rezervavimo tinklo „Budget Places“ pasi?l?. Šiame tinkle galima užsisakyti nakvynes 47 turist? m?gstamuose miestuose, kuri? dauguma Europoje, bet yra ir tolimesni? – toki? kaip Rio de Žaneiras, Los Andželas ar Buenos Air?s. Kompanija si?lo nuo 30 eur? prasidedan?ias nakvyn?s kainas –

Daugiau…