Kaip gal?jome ?sitikinti patys, šiemetinis balandis nebuvo dosnus ypatingais aviakompanij? pasi?lymais ar nuolaidomis. Ypa? patraukliomis kainomis nelepino ir viešbu?iai. Už tai iš dalies galime „d?koti“ išdykusiam ugnikalniui Islandijoje, kuris, nors ir pademonstrav?s ?sp?ding? vaizd?, ligšiol neleidžia ramiai miegoti aviacijos verslininkams bei keliautojams.

Tik?tina, kad susitvenkus nepatenkintai kelioni? paklausai, dar kur? laik? aviakompanij? pagrindinis r?pestis bus ne žemomis kainomis privilioti nauj? keleivi?, o nuskraidinti ? tiksl? visus norin?ius. Tod?l ir mums gali tekti susitaikyti su retesn?mis akcijomis. Juolab kad ir vasara – pagrindinis keliavimo sezonas – iš esm?s jau prasid?jo.

Ta?iau nuolaidos visiškai neišnyko. Š? kart? j?s? d?mesiui (ir sutaupymui) si?lomas nuolaidos kodas – austr? aviabendrov?s „Austrian Airlines“, kuri jungia ir Vilni? su savo šalies sostine Viena. B?tent ? j? skrendantieji gal?s sutaupyti penkiolika procent? aviabilieto kainos, pasinaudoj? nuolaidos kodu. Viena

Nuolaida galioja aviabilietams, nupirktiems iki 2010 m. liepos 2 dienos, o skrydži? laikotarpis – nuo 2010 m. birželio 4 iki liepos 16 d.

Beje, nuolaida galioja visiems aviakompanijos vykdomiems ir jos skrydžio numeriu (prasidedan?iu raid?mis OS) pažym?tiems skrydžiams ? Vien? (VIE), t.y. ne tik iš Vilniaus.

Nor?dami gauti nuolaid?, užsakymo aviakompanijos tinklapyje metu ?rašykite UFER10.

Pakomentuoti

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>